Martingale systemet

Ända sedan hasardspel uppfunnits, med alla de populära varianter som överlevt århundraden, har det också funnits det som i folkmun kallas för spelteori eller strategi. I själva verket handlar detta om det som man inom matematiken kallar för sannolikhetslära, vilket innebär att det inte finns utrymme för vare sig maskotar eller övrig skrock.

Att det som man kallar hasardspel eller spel baserade på slumpen är helt oberoende av psykologi eller den mänskliga faktorn, är i och för sig inte heller helt sant. De som anordnar spel om pengar har alltid varit beroende av människans benägenhet att ta dumdristiga och på sätt och vis ogenomtänkta beslut. Med detta menas att spelaren ska känna att denne förtjänar att vinna (i stället för att spelaren sannolikt vinner) och därmed satsar en större summa pengar.

Lär dig Martingalesystemet

Lär dig Martingalesystemet

Genom århundradena har matematiker i olika omgångar presenterat teorier om hur man som spelare kan öka sina odds att vinna då man spelar på casino. De spel som framför andra varit föremål för dessa teorier är Black Jack och roulette, eftersom dessa spel är de två där spelaren redan har bäst utgångsläge gentemot “huset”, eller casinot.

Martingale systemet i rouletteDen teori som överlevt längst, och i mesta mån får anses bevisad, kallas för Martingale systemet (ibland martingaleteorin), och gäller spelet roulette. I sitt grundutförande (idag kallad europeisk roulette), består spelet av numren 1 – 36 med varannan svart och varannan röd färg. Dessutom finns en nolla med färgen grön. Detta gör att ett spel på svart eller röd kommer väldigt nära 50/50.

Martingale systemet säger att man som spelare ska satsa pengar (startsumman är oväsentlig) på någon av färgerna svart eller rött, och om man förlorar så ska man dubbla insatsen. Skulle spelaren förlora igen, dubblar han återigen inför nästa omgång och så vidare.

Om spelaren däremot vinner, ska han enligt detta system ta vinsten men satsa grundinsatsen. Notera att bland spelteorier finns inget system som är lika bevisat och beprövat som Martingale.